Guvernul a stabilit suma minimă cu care vor fi despăgubiți veteranii de război care nu au putut fi împroprietăriți

Guvernul a stabilit astăzi, printr-o hotărâre, suma minimă cu care vor fi despăgubiți veteranii de război care, din cauza deficitului de terenuri în localitățile de domiciliu, nu au putut fi împroprietăriți.

The post Guvernul a stabilit suma minimă cu care vor fi despăgubiți veteranii de război care nu au putut fi împroprietăriți appeared first on Infolegal.ro.

Scutiri de impozit pentru veteranii de război și militarii care au participat la acțiuni militare în afara țării

Veteranii de război și militarii care au participat la acțiuni militare în afara țării sunt scutiți de la plata impozitului pe clădiri, pe terenuri, pe mijloacele de transport, pentru bunurile aflate în proprietate sau coproprietate

The post Scutiri de impozit pentru veteranii de război și militarii care au participat la acțiuni militare în afara țării appeared first on Infolegal.ro.

Avansarea onorifică a veteranilor de război cu prilejul zilei de 9 Mai

Cu prilejul zilei de 9 Mai – Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial, se avansează onorific în gradul următor ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în retragere, veterani de război.

The post Avansarea onorifică a veteranilor de război cu prilejul zilei de 9 Mai appeared first on Infolegal.ro.

Cine va fi exceptat de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate – proiect modificare a Codului Fiscal

Codul Fiscal va fi modificat pentru a fi precizată lista categoriilor de persoane ce nu trebuie să plătească CASS, iar Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va transmite Fiscului lista celor care se încadrează în aceste categorii.

În urma preluării în Codul fiscal a prevederilor referitoare la contribuţiile privind asigurările sociale de sănătate, în vederea administrării acestora de către ANAF, nu au fost preluate și prevederile de la art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc că, anumite categorii de persoane beneficiază de asigurare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, fără plata contribuţiei, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Este de menționat faptul că, pentru persoanele care au obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul a contribuției este condiționată de un plafon minim, respectiv, de valoarea salariului minim brut pe țară stabilit prin hotărâre de Guvern, astfel încât dacă venitul lunar realizat este sub plafonul minim, contribuția se calculează asupra plafonului.

Categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate:

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi. Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru aceste venituri, datorează contribuție;

b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului. Dacă realizează venituri din cele prevăzute la lit. a) sau sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aceste venituri, datorează contribuție;

c) soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 – 1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile acordate de aceste legi;
e) persoanele cu handicap care obţin venituri în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Dacă realizează venituri din cele prevăzute la lit. a) sau din pensii, pentru aceste venituri, datorează contribuție;

f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni. Dacă realizează venituri din cele prevăzute la lit. a) sau venituri din pensii, pentru aceste venituri, datorează contribuție;

g) femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista persoanelor fizice aflate în evidența casei care se încadrează în prevederile de mai sus.
Sursa: curierulnational.ro

Ajutorul anual pentru chirie acordat veteranilor de razboi a fost majorat

Guvernul a majorat miercuri la 300 de lei cuantumul ajutorului anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice cuvenit veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, precum si accidentatilor de razboi in afara serviciului ordonat.

Credite in lei cu dobanda subventionata pentru veteranii de razboi

Veteranii MApN, MAI, din serviciile de informatii care au participat la misiuni externe, precum si sotul sau sotia celor decedati sau care au suferit dizabilitati in astfel de misiuni, ar putea beneficia de facilitati financiare, potrivit unui proiect de lege initiat de senatorul PSD Mircea Geoana.

Guvernul a aprobat cuantumul ajutorului anual pentru veteranii de razboi

Veteranii de razboi, vaduvele de razboi, precum si accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza actiunii mijloacelor de lupta ale razboiului, beneficiaza in anul 2013 de un ajutor anual in cuantum de 265 lei.

Ministerul Muncii propune revenirea la drepturile pentru grupa I de munca

Ministrul Muncii, Mariana Campeanu, a discutat despre o noua propunere legislativa prin care s-ar putea reintroduce drepturile pentru grupa I de munca.

Ministerul Muncii propune revenirea la drepturile pentru grupa I de munca

Ministrul Muncii, Mariana Campeanu, a discutat despre o noua propunere legislativa prin care s-ar putea reintroduce drepturile pentru grupa I de munca.