Colegiul Psihologilor din Romania a aprobat Standardele de calitate in serviciile psihologice

Competentele profesionale ale psihologilor cu drept de libera practica se stabilesc de catre Colegiul Psihologilor din Romania, denumit in continuare Colegiu, fiind obligatorii in recunoasterea si certificarea atributiilor psihologilor din Romania.

Persoanele arestate la domiciliu isi pot exercita dreptul de vot pentru alegerea Presedintelui Romaniei

Prin Hotararea nr. 2/2014 Biroul Electoral Central pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2014 a interpretat sintagma „persoane retinute, detinute in baza unui mandat de arestare preventiva sau persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate, dar care nu si-au pierdut drepturile electorale".

A fost aprobat Statutul Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti

In cadrul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, denumita in continuare U.N.E.J., se organizeaza si functioneaza, in temeiul Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Casa de Asigurari a Executorilor Judecatoresti, denumita in continuare in prezentul statut Casa de asigurari.

Regulamentul de desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de inspector de integritate a suferit modificari

Concursul sau examenul pentru ocuparea functiei de inspector de integritate in cadrul Agentiei Nationale de Integritate se organizeaza si se desfasoara in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate.

Camera Consultantilor Fiscali a stabilit cotizatiile pentru anul 2014

Pentru anul 2014 cotizatiile variabile se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanta fiscala in anul 2013, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor si colaboratorilor consultanti fiscali.